Univerzita třetího věku


Touha po vzdělání, po kontaktu s vrstevníky a po smysluplném prožití volného času je pro mnohé seniory tak velká, že se i přes obtíže s dojížděním do univerzitních měst snaží zapojit do studia, které jim umožňují Univerzity třetího věku.

Odstranit největší překážky pro uskutečnění tohoto záměru, které představují hlavně ztráta času s dojížděním a finanční úhrada cestovného, se podařilo České zemědělské univerzitě v Praze. Ta nabízí seniorům studium na Virtuální Univerzitě třetího věku. Bez dojíždění, bez cestovného, v pohodlí místní knihovny.

V prosinci loňského roku jsme se stali prvním Konzultačním střediskem v přerovském okrese a devátým v olomouckém kraji. 6. ledna 2013 jsme zahájili nultý semestr - Astronomii. Čtyři přednášky, absolvované v lednu, daly deseti posluchačům možnost zopakovat si základní pojmy známé z dob studia a hlavně se dovědět spoustu zajímavostí o Koperníkovi, Galileovi, o životě v 15. a 16. století a získat nové znalosti o způsobu měření času v různých dobách a různých kulturách z celého světa. Seznámili se se sestrojováním nejrůznějších druhů slunečních hodin a jejich používání v praxi.

V únoru všech deset posluchačů zahájilo další, 6 přednáškový semestr na téma Etika jako východisko z krize společnosti, který bude ukončen koncem dubna. Scházíme se v knihovně pravidelně každé druhé úterý od 16:30 hodin a přednáška i s testy a popovídáním trvá zhruba 2 hodiny.

 

Další semestr začíná v říjnu a přihlásit se ke studiu může kdokoliv. Z praxe vyšlo najevo, že znalost práce na počítači není nutná ! Knihovnice ochotně sdělí jakékoliv informace, týkající se Vašeho případného dalšího studia.