Univerzita třetího věku


Touha po vzdělání, po kontaktu s vrstevníky a po smysluplném prožití volného času je pro mnohé seniory tak velká, že se i přes obtíže s dojížděním do univerzitních měst snaží zapojit do studia, které jim umožňují Univerzity třetího věku.

Odstranit největší překážky pro uskutečnění tohoto záměru, které představují hlavně ztráta času s dojížděním a finanční úhrada cestovného, se podařilo České zemědělské univerzitě v Praze. Ta nabízí seniorům studium na Virtuální Univerzitě třetího věku. Bez dojíždění, bez cestovného, v pohodlí místní knihovny.

V prosinci roku 2012 jsme se stali prvním Konzultačním střediskem v přerovském okrese a devátým v olomouckém kraji. 6. ledna 2013 jsme zahájili nultý semestr - Astronomii. Čtyři přednášky, absolvované v lednu, daly deseti posluchačům možnost zopakovat si základní pojmy známé z dob studia a hlavně se dovědět spoustu zajímavostí o Koperníkovi, Galileovi, o životě v 15. a 16. století a získat nové znalosti o způsobu měření času v různých dobách a různých kulturách z celého světa. Seznámili se se sestrojováním nejrůznějších druhů slunečních hodin a jejich používání v praxi.

V únoru všech deset posluchačů zahájilo další, 6 přednáškový semestr na téma Etika jako východisko z krize společnosti.

Scházíme se v knihovně pravidelně každé druhé úterý od 16:30 hodin a přednáška i s testy a popovídáním trvá zhruba 2 hodiny.

 

Přihlásit se ke studiu může kdokoliv.

Z praxe vyšlo najevo, že znalost práce na počítači není nutná ! Knihovnice ochotně sdělí jakékoliv informace, týkající se Vašeho případného dalšího studia.

Realizované kurzy:

Astronomie    -LS 12/13

Etika jako východisko z krize společnosti - LS 12/13

Život a dílo Michelangela Buonarroti  -ZS13/14

Osobní finance   ZS 13/14

Kouzelná geometrie  LS 13/14

Evropské kulturní hodnoty  ZS 14/15

Barokní architektura v Čechách   LS 14/15

Dějiny oděvní kultury    ZS 15/16

Včelařství pro začátečníky   ZS  15/16

Dějiny oděvní kultury II   LS 15/16

Dějiny oděvní kultury III    ZS  16/17

Obklopeni textilem    ZS  16/17

České dějiny a jejich souvislosti      LS 16/17

Umění rané renesance v Itálii  ZS  17/18

České dějiny a jejich souvislosti II    LS 17/18

Cestování, co jste možná nevěděli  ZS 18/19

Lidské zdraví  ZS 18/19

Hudební nástroje  LS 18/19

Čínská medicína v naší zahrádce  LS 18/19

Klenoty barokního sochařství v českých zemích  ZS 19/20

Leonardo da Vinci (1452 - 1519 ), renesanční uomo universale  LZ 19/20

Rituály evropských královských rodů  ZS 20/21

Mistři evropského barokního malířství 17. století   ZS 20/21