Kulturní akce

Knihovna není jen půjčovna knih a čítárna, ale snaží se připravovat ve spolupráci s obcí pro spoluobčany další kulturní akce .

Podílí se na organizování hudebních posezení ( harmonika paní Jarmily Billové, zpívání se souborem Haná Přerov, každoroční Adventní koncerty se členy Brněnské tiskové misie).

Spolupracuje se ZŠ a MŠ a okna knihovny stále zdobí nástěnky s výtvarnými pracemi bochořských dětí. 

Od roku 2004 každý prvňáček při slavnostním Pasování na čtenáře dostává jako dárek knihu a zdarma první čtenářský průkaz.

Od roku 1986 je každoročně v květnu na hody a pak v říjnu uspořádána výstava výtvarných prací. Většinou jsou to obrazy, ale také keramika, sklo, šperky, bižuterie, malované vánoční ozdoby, klobouky, batika, fotografie, dřevořezby, košíkářské výrobky a další ruční práce. Podzimní výstava má od roku 1987 tradiční název Krásy podzimu a při ní je kromě vystavených výtvarných děl možno obdivovat nádheru chryzantém bochořského pěstitele Ing. Antonína Kubely.

Naše pozvání k výstavám přijalo za těch 28 let mnoho výtvarníků . Několikrát vystavovali přerovští akademičtí malíři , manželé Eva Siblíková-Chmelařová a Jan Chmelař, akad. malíř Vlastimil Kozák, brněnské akad. malířky Vlasta Švejdová a Marie Plotěná, výtvarnice Zuzana Kyselková a její syn Prokop, ing.architekt Dagmar Pechmanová, profesor Tomáš Kopeček. Několik úspěšných výstav  měl bochořský rodák, malíř Vojtěch Otta, a jeho přítel ze Zlína, pan Oldřich Ordelt. Viděli jsme obrazy profesora Otto Dedka z Ostravy, Zdeňka Kurečky z Města Albrechtic, akad. malířky Jitky Jelínkové z Kutné Hory, krásné kovové šperky Ireny Rendlové a keramiku Markéty Přibylové z Prahy, a všechny návštěvnice našich výstav byly uneseny klobouky z dílny Barbory Jelínkové - Semerádové z Kutné Hory. Přátelství s mnoha členy kojetínské skupiny Signál 64 přineslo do Bochoře výstavy takových fotografů jako Svatopluka a Jiřího Spáčilových, či Jaroslava Hebnara a jeho ženy Marie Hebnarové.Naše pozvání opakovaně přijala také přerovská výtvarnice Pavlína Filoušová, velký úspěch měla  i malovaná užitá keramika z Úterý v západních Čechách od Stanislavy Tučkové a Kateřiny Strádalové. Skleněné mísy, vitráže i šperky  brněnské výtvarnice Jarmily Jersákové byly přijaty našimi návštěvníky velmi dobře, stejně jako fotografie Zbyňka Kosíka. Několikrát jsme představily také práce bochořských žen - batikované šátky a šály, malované textilní doplňky, šperky, háčkované, vyšívané, pletené i paličkované drobnosti pro radost, práci se dřevem mladé bochořské studentky Kristýny Konečné i pletené košíky či malované kraslice. V loňském roce byla vřele přijata výstava fotografií paní Marie Pospíšilové i podzimní výstava obrazů ostravské výtvarnice Elen Thiemlové.Nejsou tu všechna jména vystavujících, ale ten, kdo má zájem, si při výstavách může prolistovat zápisy v kronikách a zavzpomínat -  třeba na mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevu, zpěváka Ivana Kozumplíka, na soubor Villanella, na zpěváky a tanečníky souboru Haná Přerov, na všechna vystoupení dětí ze školy a školky a na všechna setkání s hudebníky z BTM, Libuší a Jarmilou Ranšovými a Petrem Kolkem, díky kterým každá vernisáž byla krásným pohlazením na duši.

Každou výstavu také navštěvují společně děti ze ZŠ i MŠ a mají tak možnost v rámci výtvarné výchovy seznámit se s různými výtvarnými technikami.

Děkujeme těm tisícům návštěvníků, kteří se na tyto výstavy přišli podívat a tak nás ubezpečili , že naše práce má smysl.