Kulturní akce

Knihovna není jen půjčovna knih a čítárna, ale snaží se připravovat ve spolupráci s obcí pro spoluobčany další kulturní akce.

Podílí se na organizování hudebních posezení (harmonika paní Jarmily Billové, zpívání se souborem Haná Přerov, každoroční Adventní koncerty se členy Brněnské tiskové misie).

Spolupracuje se ZŠ a MŠ a okna knihovny stále zdobí nástěnky s výtvarnými pracemi bochořských dětí. 

Od roku 2004 každý prvňáček při slavnostním Pasování na čtenáře dostává jako dárek knihu a zdarma první čtenářský průkaz.

Od roku 1986 je každoročně v květnu na hody a pak v říjnu uspořádána výstava výtvarných prací. Většinou jsou to obrazy, ale také keramika, sklo, šperky, bižuterie, malované vánoční ozdoby, klobouky, batika, fotografie, dřevořezby, košíkářské výrobky a další ruční práce. Podzimní výstava má od roku 1987 tradiční název Krásy podzimu a při ní je kromě vystavených výtvarných děl možno obdivovat nádheru chryzantém bochořského pěstitele Ing. Antonína Kubely.

Naše pozvání k výstavám přijalo za těch 34 let mnoho výtvarníků . Několikrát vystavovali přerovští akademičtí malíři , manželé Eva Siblíková-Chmelařová a Jan Chmelař, akad. malíř Vlastimil Kozák, brněnské akad. malířky Vlasta Švejdová a Marie Plotěná, výtvarnice Zuzana Kyselková a její syn Prokop, Ing. architekt Dagmar Pechmanová, profesor Tomáš Kopeček. Několik úspěšných výstav  měl bochořský rodák, malíř Vojtěch Otta, a jeho přítel ze Zlína, pan Oldřich Ordelt. Viděli jsme obrazy profesora Otto Dedka z Ostravy, Zdeňka Kurečky z Města Albrechtic, akad. malířky Jitky Jelínkové z Kutné Hory, krásné kovové šperky Ireny Rendlové a keramiku Markéty Přibylové z Prahy, a všechny návštěvnice našich výstav byly uneseny klobouky z dílny Barbory Jelínkové - Semerádové z Kutné Hory. Přátelství s mnoha členy kojetínské skupiny Signál 64 přineslo do Bochoře výstavy takových fotografů jako Svatopluka a Jiřího Spáčilových, či Jaroslava Hebnara a jeho ženy Marie Hebnarové. Naše pozvání opakovaně přijala také přerovská výtvarnice Pavlína Filoušová, velký úspěch měla  i malovaná užitá keramika z Úterý v západních Čechách od Stanislavy Tučkové a Kateřiny Strádalové. Skleněné mísy, vitráže i šperky  brněnské výtvarnice Jarmily Jersákové byly přijaty našimi návštěvníky velmi dobře, stejně jako fotografie Zbyňka Kosíka. Několikrát jsme představily také práce bochořských žen - batikované šátky a šály, malované textilní doplňky, šperky, háčkované, vyšívané, pletené i paličkované drobnosti pro radost, práci se dřevem mladé bochořské studentky Kristýny Konečné i pletené košíky či malované kraslice. Vřele byla přijata výstava fotografií paní Marie Pospíšilové i podzimní výstava obrazů ostravské výtvarnice Elen Thiemlové.Nejsou tu všechna jména vystavujících, ale ten, kdo má zájem, si při výstavách může prolistovat zápisy v kronikách a zavzpomínat -  třeba na mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevu, zpěváka Ivana Kozumplíka, na soubor Villanella, na zpěváky a tanečníky souboru Haná Přerov, na všechna vystoupení dětí ze školy a školky a na všechna setkání s hudebníky z BTM, Libuší a Jarmilou Ranšovými a Petrem Kolkem, díky kterým každá vernisáž byla krásným pohlazením na duši.

Každou výstavu také navštěvují společně děti ze ZŠ i MŠ a mají tak možnost v rámci výtvarné výchovy seznámit se s různými výtvarnými technikami.

Děkujeme těm tisícům návštěvníků, kteří se na tyto výstavy přišli podívat a tak nás ubezpečili , že naše práce má smysl.