Historie

Už v roce 1894 bochořský rolník Josef Skácelík založil první spolek v obci, čtenářský spolek Svornost. Členové spolku si nejen půjčovali knihy, věnovali se také hudbě, zpěvu a hlavně ochotnickému divadlu.

Velkým organizátorem života spolku byl učitel Ladislav Hudeček, ale po jeho odchodu v roce 1907 a hlavně v době 1. světové války se stále více omezoval počet spolkových akcí. Když po vyhlášení samostatného Československa se ustálily obecní poměry, v roce 1920 byla zahájena činnost obecní knihovny a dalších sdružení. Čtenářský spolek Svornost ukončil svoji činnost v roce 1923 a jeho poslední předseda Čeněk Lapčík věnoval knihy obci.


Knihy se ze začátku půjčovaly u starosty a v obecním hostinci, ale ve 30.letech byla zřízena knihovna v budově staré školy ( dnešní mateřské školy), kde se půjčovaly knihy až do roku 1994.

V roce 1926 bylo pro čtenáře k dispozici 700 knih, v roce 1928 už 836 svazků a v roce 1931 evidovala obecní knihovna 1007 titulů. V těžkých letech 2. světové války si knihy rozebraly bochořské rodiny, ale mnoho autorů, nepohodlných fašistické ideologii, bylo na indexu a jejich knihy zničeny. Po válce se sice mnohé knihy nedohledaly, ale i tak se obecní knihovna rychle rozrůstala a v roce 1990 už měla přes 6000 svazků.

V roce 1994 se začala budova, ve které kromě knihovny byly pracovny obecního úřadu (dříve MNV) a velká zasedací místnost pro pořádání schůzí a výstav, upravovat pro potřeby nynější mateřské školy a knihovna byla přestěhována do prvního poschodí budovy dnešního OÚ. Pro 6.000 knih byla ale místnost malá a tak, když se upravil další obecní dům, se v roce 2005 opět knihovna stěhovala do prostor, ve kterých setrvala do 30. 7. 2018.

V pátek 7. 9. 2018 při slavnostním zahájení byla zpřístupněna široké veřejnosti nová knihovna v kompletně zrekonstruované budově v parku za lázněmi 

Knihovnu navštěvuje víc než 1.000 návštěvníků ročně, evidujeme 350 čtenářů a kromě stálého fondu je dvakrát za rok k dispozici cirkulační soubor, který připravuje přerovská Okresní knihovna, která také většinu titulů nakupuje, eviduje a dále zpracovává pro potřeby naší knihovny.

Knihovníci, kteří se starali o potřeby svých čtenářů:

1928-1934    Polášek Karel

1934-1944    Dvořáček František

1944-1946    Kornel Stanislav

1946-1948    Vilímková Blažena

1948-1965    Coufal Alois

1965-1971    Kornel Stanislav

1971-1976    Malík František

1976-1977    Dunaj Stanislav

1977-1983    Panák Zdeněk

1983-dosud  Michnová Františka

2004-2020    Vlčková Zita

2021-           Mgr. Věra Baďurová