Jak to bylo kdysi...S žáky všech tříd základní školy jsme si 10.12.2014 připomněli 120 výročí založení prvního čtenářského spolku Svornost v Bochoři. Tři nejpilnější dětští návštěvníci knihovny v letošním roce dostali pohádkovou knihu a v Býčárně jsme si povídali o tom, jak to bylo kdysi...