Malování knihovnyUpozorňujeme čtenáře, že od 4.6.2014 do13.6.2014 bude knihovna vzhledem k malování u z a v ř e n a.