Poděkování       Vážení čtenáři, chtěla bych Vám oznámit, že v prosinci 2020 skončila svou knihovnickou činnost po 25 letech kolegyně Zita Vlčková. Ráda bych jí i touto cestou poděkovala za vstřícnost, ochotu a příjemnou spolupráci a popřála jí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Děkuji, Zito!