Povídání o ....Letošní první Povídání bude o sv.Ludmile, sv.Anežce české , jejich práci i odkazu v písemnictví, architektuře i umění a nejen o nich....

Přednáší paní Stanislava Puppová, pracovnice Městské knihovny v Přerově.

Pokud máte zájem o historii naší země, jste srdečně vítáni!