Začíná další semestr VU3VV úterý 4.2 2014 v 16.30 hodin začíná v knihovně letní semestr na téma

             K o u z e l n á  g e o m e t r i e.

Geometrie a její vztah k dávné i současné architektuře, k ornamentu i k přírodě bude postupně probírán v šesti přednáškách, které se budou konat od již zmíněného data pravidelně každých čtrnáct dnů.

První přednáška je  n e z á v a z n á   a   b e z p l a t n á, záleží jen na Vás, zda se rozhodnete dozvědět se víc. Přijmete pozvání ?