Promoce posluchačů VU3V v PrazeV pondělí 14.5.2018 pořádá knihovna zájezd do Prahy na promoci šesti posluchačů našeho konzultačního střediska. Protože obě knihovnice z tohoto důvodu nebudou přítomny, knihovna bude v pondělí 14.5. zavřena.