Hodová výstavaLetošní hodová výstava byla věnována fotografiím paní Marie Pospíšilové, která v květnu oslaví významné životní jubileum. Její fotografie květů, snímky z okolí Bochoře i srovnání starých a nových bochořských zákoutí a také dokumentární fotografie o dění v obci vzbudily velký kladný ohlas. Velký zájem byl také o Úterskou keramiku Stanislavy Tučkové. Vystoupení dětí z naší ZŠ na vernisáži přispělo k pohodovému zahájení letošních hodových oslav.