Povodeň v Bochoři 1997 a 20 let poté....Haspo na konci školního roku připravilo den plný zábavy, radosti, přehlídky požární techniky i sportovních soutěží. Součástí programu bylo i připomenutí ničivé povodně v roce 1997, která obec změnila. Panely s fotografiemi byly po ukončení akce přeneseny do knihovny, kde si je mohou zájemci kdykoliv do konce září ve výpůjční dobu přijít prohlédnout. Pro ty, kdo Bochoř v tu dobu neznali, to bude jistě zajímavé.