Pasování na čtenáře1.června v knihovně za účasti rodičů proběhlo pasování našich pěti prvňáčků na čtenáře. Děti zazpívaly , zahrály pohádku a předvedly v krátkých ukázkách, jak se naučily číst. Na památku všechny dostaly knihu Ondřeje Sekory Uprchlík na ptačím stromě.