Knihovna Bochoř

 

je otevřena vždy

 

v pondělí v době od 15 do 17 hodin

a ve čtvrtek v době od 17 do 19 hodin.

 

Knihovnice paní Františka Michnová a paní Věra Baďurová

 

Obecní knihovna poskytuje přístup ke službám sítě internet na základě Projektu internetizace knihoven. Tato služba je poskytována zdarma. Přístup k internetu je možný ve výpůjční dobu knihovny a dále pak po domluvě s paní knihovnicí.

07.05.2009  byla naše knihovna přiřazena do Regionálního Knihovního Systému Přerov (ReKS). Pro čtenáře to znamená, že si mohou na internetu najít  a podívat se do on-line katalogu naší knihovny, na své čtenářské konto nebo na knižní novinky.

 

Postup hledání: www.knihovnaprerov.cz

katalog / on-line katalog Tritius / výběr katalogu/ Bochoř

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 36, 75002 Přerov, IČ 70887616.

 

Knihovní řád

Ceník

Provozní řád internetu

Směrnice o ochraně osobních údajů